O mne

Po ukončení vysokej školy – VŠDS v Žiline – som v júli 1982 nastúpil pracovať do ZVT v Námestove ako samostatný konštruktér. Od 1. 9. 1990 do 30. 6. 2021 som pracoval ako učiteľ na ZŠ s MŠ v Hladovke. Na druhom stupni som začal učiť matematiku, neskôr prevažne technickú výchovu, informatiku a hudobnú výchovu… Bol som správcom počítačovej siete a niekoľkokrát som sa ako lektor zúčastnil školení v oblasti využívania IKT na základných školách. Medzi moje záľuby patrí predovšetkým hudba a preto som už od malička tancoval a hral na husle v Detskom folklórnom súbore Goral pri ZŠ s MŠ Hladovka, neskôr bol jeho vedúcim, 25 rokov som hrával v kapelách, viedol dievčenské country kapely, vydal, alebo sa spolupodieľal na vydaní niekoľkých publikácií z oblasti ľudových piesní, folklóru, slovenských country, folkových a trampských piesní. Vytvoril som niekoľko webových stránok a niektoré dodnes spravujem. Najviac svojho voľného času venujem práve vytváraní obsahu pre stránky Pesničky pre všetkých, oficiálnej stránke obce Hladovka, stránke farnosti Hladovka a stránke o našej goralskej kultúre z obcí Hladovka a Suchá Hora.

Návrat hore