Rád by som Vás privítal na mojej stránke, na ktorej by som Vám rád priblížil to, čomu som sa venoval a venujem niekoľko rokov.
Po ukončení vysokej školy - VŠDS v Žiline - som v júli 1982 nastúpil pracovať do ZVT v Námestove ako samostatný konštruktér. Od 1. 9. 1990 do 30. 6. 2021 som pracoval ako učiteľ na ZŠ s MŠ v Hladovke. Na druhom stupni som začal učiť matematiku, neskôr prevážne technickú výchovu, informatiku a hudobnú výchovu... Bol som správcom počítačovej siete a niekoľkokrát som sa ako lektor zúčastnil školení v oblasti využívania IKT na základných školách. Medzi moje záľuby patrí predovšetkým hudba a preto som už od malička tancoval a hral na husle v Detskom folklórnom súbore Goral pri ZŠ s MŠ Hladovka, neskôr bol jeho vedúcim, 25 rokov som hrával v kapelách, viedol dievčenské country kapely, vydal, alebo sa spolupodieľal na vydaní niekoľkých publikácií z oblasti ľudových piesní, folklóru, slovenských country, folkových a trampských piesní. Vytvoril som niekoľko webových stránok a niektoré dodnes spravujem. Najviac svojho voľného času venujem práve vytváraní obsahu pre stránky Pesničky pre všetkých.

Idem horou

1.    
[:Idem horou, či lesom, pieseň zase porastom, 
po našej krásnej krajine.:]
    
Ref.:
Letí pieseň ponad lúky, ponad rodné polia,
ďalej letí ponad braliská a zastala na skalách.

2.
[:A na skalách zastala s tou melódiou,
že by už išla aj domov.:]

3.
[:A na vysokom brale, tam zostala ona stáť,
vietor sa bude s ňou hrať.:]