Niekoľko informácií o mojich záľubách a voľnočasových aktivitách.

Kapely

Niekoľko slov o kapelách, v ktorých som hrával, alebo ktoré som viedol

Pesničky pre všetkých

Webové stránky obsahujúce tisícky Slovenských, Českých a Moravských ľudových piesní - textov a notových zápisov v úprave pre akordeón, klavír, heligónku, husle...

Vydavateľská a publikačná činnosť

Niekoľko slov o mojej publikačnej činnosti z oblasti ľudových piesni...

Návrat hore