Meteor

Skupina Meteà, Hladovka, roky 1973 - 1976, z¾ava: Marián Greštiak - spev, Jozef Buš - gitara, Miroslav Jurèi - gitara, spev, Karol Šima¾a - bicie, Stanislav Èerveò - basgitara

Marián Greštiak (spev), Jozef Buš (gitara), Miroslav Jurči (gitara, klávesy, spev), Karol Šimaľa (bicie), Stanislav Červeň (basgitara)

Mojou prvou kapelou, ktorú som založil, viedol a hrával aj na verejnosti v rokoch 1973 – 1976 bola kapela Meteor z Hladovky. Najčastejšie sme hrávali na svadbách, zábavách, stužkových slávnostiach a pod. Zloženie: kapelník – Miroslav Jurči (gitara, klávesy, akordeón, spev), Jozef Buš (gitara), Karol Šimaľa (bicie) a Stanislav Červeň (basgitara) zo Suchej Hory. Ako hostia sa objavovali: Jozef Kendrala (akordeón) a Marián Greštiak (spev). Kapela prestala hrávať odchodom Jozefa Buša a Karola Šimaľu na základnú vojenskú službu v septembri 1976.

Návrat hore