Kapely

Už ako 10 ročný chlapec som začal navštevovať ZUŠ, hru na akordeón a zároveň som bol ako tanečník členom Detského folklórneho súboru Goral pri ZŠ v Hladovke a vystupoval aj so súborom dospelých. V 13 rokoch som sa amatérsky začal zaujímať aj o hru na husle a gitaru. Problémy Detského folklórneho súboru so zabezpečovaním goralskej muziky na skúšky a vystúpenia, ma priviedol k tomu, že sme spolu s bratmi Šimekovcami založili goralskú muziku. Prvé základy hry na husle nám dával môj otec, Peter Jurči – vedúci DFS Goral a potom sme chodievali cvičiť k pánovi Jánovi Šimekovi, primášovi a otcovi Jána a Karola Šimekovcov. Neskôr sa k nám pridal s basou Stanislav Buloň. Postupne sa začali na husle učiť ďalší mladí chlapci – Harmatovci – Karol a Ľubomír, bratia Kubicovci atď.

V ôsmej triede som spolu s troma kamarátmi z Vitanovej a jedným z Trstenej založili kapelu, ktorá začala nacvičovať modernejšiu populárnu hudbu. Nástrojové zloženie: akordeón, gitara, bicie, saxafón, spev. Kapela však po niekoľkých mesiacoch zanikla. Hneď nato sme spolu so spolužiakmi začali nacvičovať v novom zložení a po skončení základnej školy začali svoje verejné účinkovanie v kapele s názvom Meteór. V roku 1976 odchádzajú dvaja členovia kapely na vojenskú základnú službu a kapela zaniká. V roku 1977 som nastúpil na vysokú školu v Žiline a tam som rok pôsobil ako tanečník vo vysokoškolskom súbore založenom VŠDS v Žiline a ďalší rok chodil na nácviky do Folklórneho súboru Stavbár v Žiline. Keď sa definitívne rozhodlo, že folklórny súbor pri VŠDS pre finančné a organizačné problémy nebude naďalej fungovať a v roku 1979 dostal ponuku účinkovať v kapele Zenit v Brezovici, bolo rozhodnuté. V skupine Zenit som v rôznych obmenách účinkoval asi až do roku 1996, kedy som prestal aktívne hrávať.

V marci 1999 som založil prvú dievčenskú kapelu Kamienok, ktorá hrávala až do roku 2009. V roku 2004 na ZŠ s MŠ Hladovka v rámci hudobného krúžku, ktorý som viedol, vznikla dievčenská country kapela Plamienok, ktorá po roku účinkovania vzhľadom na vyšší záujem o folklór pre nedostatok voľného času ukončila svoju činnosť. Už v roku 2005 pod mojim vedením vzniká, v rámci hudobného krúžku, ďalšia dievčenská country skupina Daily. Aktívnejšie hrávali až do roku 2015, no posledné vystúpenie odohrali vo februári 2017. V roku 2012 súbežne so skupinou Daily začína účinkovať ďalšia mladá dievčenská country skupina Lady, ktorá hrávala až do roku 2018. V roku 2019 vzniká, v poradí už piata dievčenská country skupina, ktorá však po roku končí – nestihli si vymyslieť názov skupiny.  Aj tieto dievčatá, hlavne pre nedostatok času a krížením sa termínov nácvikov folklórneho súboru a nácvikov kapely, tiež prichádzajúcou pandemickou situáciou (Covid 19), svoju činnosť v roku 2020 ukončili.

Návrat hore